ضد عفونی کننده

  • Glutaraldehyde Solution

    محلول گلوتارآلدئید

    ترکیب هر میلی لیتر حاوی گلوتارال: داروی ضد عفونی کننده و ضد عفونی کننده محلول گلوتارآلدئید 200 میلی گرم. برای ضد عفونی ظروف استفاده می شود. محلول دارویی Glutaraldehyde Action یک ضد عفونی کننده با طیف گسترده ، بسیار کارآمد و سریع است. با استفاده از مزایای خورنده تقلیدی و سمیت کم و پایداری محلول آبی ، به عنوان ضد عفونی کننده ایده آل ضدعفونی کننده بعد از فرمالدئید و اکسید اتیلن شناخته می شود. این اثر خوبی بر بدن باکتری ، ...